Uzuiaji Main

DHIMA

Kuzuia vitendo vya rushwa kupitia uimarishaji wa mifumo katika sekita za umma na binafsi

Utafiti

Utafiti ni mbinu mojawapo inayotumika kupata taarifa zinazowesha uimarishaji mifumo zinazofanywa na Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU)...

Taarifa kwa Umma