Mwanzo

Maelezo!

Kutoa taarifa yoyote ya ukiukwaji wa maadili ndani ya Taasisi tafadhali tumia fomu hii.
Zingatia: Taarifa za utambulisho wako hazihitajiki ili kulinda USIRI wa taarifa unayotuma.

Taarifa Inayotolewa

Jaza fomu hapo chini ili kutoa taarifa yako.

push('custom-scripts') endpush