Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) kwa kushirikiana na Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) wamebaini kuwepo kwa baadhi ya Makampuni na watu binafsi wamekuwa wakijihusisha na ukwepaji Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) na Kodi ya Mapato kwa kutumia Mashine za Kielektroniki (EFDs) ambazo hazijasajiliwa na TRA na kutoa risiti bandia.

Makampuni hayo yamekuwa yakinunua risiti za manunuzi bandia kutoka kwa watu wanaomiliki mashine za kielektroniki (EFDs) ambazo hazijasajiliwa na kuzitumia risiti hizo kudai marejesho ya VAT bila kuwepo na bidhaa au huduma halisi iliyouzwa au kutolewa na muhusika, kitendo ambacho kinainyima Serikali mapato stahiki kwa mujibu wa sheria.  

TRA kwa kushirikiana na TAKUKURU inaendelea na uchunguzi ili kubaini makampuni yote yanayojihusisha na udanganyifu huu, ambapo hadi sasa jumla ya makampuni manne (4) yamebainika kujihusisha na ukwepaji kodi kwa mtindo huu kuanzia mwaka 2010 hadi 2014; na jumla ya shilingi 29,216,900,301.7 imebainika kutokulipwa Serikalini na makampuni hayo kwa kipindi hicho.

Makampuni hayo manne ni pamoja na Skol Building Material Ltdambayo tangu mwaka 2012 hadi 2013 haikulipa jumla ya VAT ya shilingi 5,464,915,963/- na Kodi ya Mapato yenye thamani ya shilingi 10,960,787,861/- ambayo jumla ya kodi inayodaiwa ni shilingi 16,425,703,824/- kwa kipindi hicho.

Kampuni nyingine ni Farm Plant (T) Limited, tangu mwaka 2010 hadi 2014 haikulipa jumla ya VAT ya shilingi 5,930,170,573/- na Kodi ya Mapato yenye thamani ya shilingi 4,948,393,516 /- ambayo jumla ya kodi inayodaiwa ni shilingi 10,878,564,089.

Kwa upande wa A.M. Steel & Iron Mills Limited kuanzia mwaka 2013 hadi 2014 haikulipa jumla ya VAT ya shilingi 79,016,112/- na Kodi ya Mapato yenye thamani ya shilingi 131,693,518/- ambayo jumla ya kodi inayodaiwa ni shilingi 210,709,630/-

Kampuni nyingine ni A.M. Trailer Manufacturers Limited ambayo tangu mwaka 2013 hadi 2014 haikulipa jumla ya VAT ya shilingi 638,221,034.80/- na Kodi ya Mapato yenye thamani ya shilingi 1,063,701,724.00ambayo jumla ya kodi inayodaiwa ni shilingi 1,701,922,758.80

Baada ya kubaini ukwepaji kodi wa makampuni hayo, TRA kwa kushirikiana na TAKUKURU inaendelea na uchunguzi wa tuhuma hizi na mara baada ya uchunguzi kukamilika hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika kukwepa kodi.

Wito kwa wafanyabiashara wote kutoka TRA na TAKUKURU:

  • Kutojihusisha na kununua risiti za bandia na kudai marejesho ya (VAT) yasiyostahili kwa kuwa Mamlaka imejidhatiti kuendelea na zoezi hili la kuwabaini wafanyabiashara wanao kwepa kodi na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria kwa hatua stahiki.
  • Kutokujihusisha na vitendo vya rushwa kwa namna yoyote ile na kutoa taarifa za vitendo vya rushwa katika ofisi za TAKUKURU.

Imetolewa na:

Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) na Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Kupambana na Kuzuia Rushwa (TAKUKURU)

30 Juni, 2016