1. JALADA: PCCB/NJB/ENQ/27/2016
  2. NAMBA YA KESI: CC.49/2016
  3. MKOA: NJOMBE
  4. JINA: FARAJA EDWARD NYONI
  5. CHEO: MWALIMU
  6. KOSA: K/F31 MATUMIZI MABAYA YA MADARAKA. K/F 22 KUTUMIA NYARAKA KUMDANGANYA  MWAJIRI
  7. SABABU YA KUTAFUTWA: ILI AUNGANISHWE KWENYE SHAURI CC.49/2016 .