Valentino Longino Mlowola
Mkurugenzi Mkuu

Ndugu Wananchi na Wadau wetu,

Tunawakaribisheni kwenye tovuti yetu ya TAKUKURU. Tovuti yetu inawapa habari muhimu kuhusu TAKUKURU , dira na dhima yetu. Vilevile inawapa mwanga wa kutosha wa kuelewa shughuli zetu, ofisi zetu,  mamlaka yetu, huduma zetu, matukio, machapisho na nafasi ya na wadau wetu katika mapambano dhidi ya rushwa.

Kwa kuwa sote tunafahamu rushwa ni adui wa Rushwa ni adui mkubwa wa maendeleo, ni rai yetu kwamba mtashirikiana pamoja na serikali katika kupambana na tatizo la rushwa nchini. Ni imani yetu kuwa bila ushirikiano wa wananchi na wadau wengine hatuwezi kufanikiwa katika vita hii.Hivyo basi, tushikamane na tuungane pamoja katika kuhakikisha tunashinda vita hii kwa maslahi ya nchi yetu. 

Karibuni na asanteni sana kwa kutuunga mkono.